Waterbergingsgebied Blokhoven

Sinds 2017 heeft Schalkwijk het waterbergingsgebied Blokhoven. In het westelijke deel van de Blokhovense polder en aan het begin van de oude molenvliet is een waterplas verschenen van 1 hectare. Bij een teveel aan water door stortbuien kan het Hoogheemraadschap nog eens 2,2 hectare onder water zetten. Het hele gebied is 4 hectare groot.

De molenvliet die door de polder Tetwijk loopt, werd ooit gebruikt om het water van Blokhoven af te voeren. Met de komst van het waterbergingsgebied Blokhoven is het juist in gebruik om het water aan te voeren. Ook een nieuw gegraven watergang oostelijker is hiervoor in gebruik.

Twee keer per jaar in de zomer en na het broedseizoen wordt het inundatiegebied daadwerkelijk onder water gezet, zodat de Nieuwe Hollandse Waterlinie hier kan worden beleefd.

Recreatie

Het gebied is rustgevend om te wandelen, waarbij van de Lage Dijk naar de Achterdijk een pad loopt. Ook is er een route over een vlonder en een trekpont. Er zijn uitzichtplaatsen gemaakt en een vogelkijkscherm. De waterplas heeft natuurvriendelijke oevers er is een vispassage. Diverse watervogels zijn er te vinden.

De natuur moet zich nog wel verder ontwikkelen, maar wie even vrij in de polder wil rondlopen, zonder verkeer kan hier terecht.

Bereikbaarheid

De ingang is aan de Achterdijk. Hier zijn slechts enkele parkeerplaatsen. Zowel auto als fiets zijn lastig kwijt te raken. Beter is om te parkeren/stallen aan de Lagedijk en via een wandelpad de polder in te trekken. Neem een verrekijker mee als je van vogels houdt.